Project: Emission cleanup

is een allesomvattend concept dat gericht is op het aanpakken van de koolstofdioxide (CO2) & stikstofoxide (NO2) & problematiek (landbouw) en een oplossing voor het onttrekken van CO2 & NO2. Tevens genereert het tijdens het proces duurzame grondstoffen zoals fruit en biologisch voedsel, die nodig zijn om ecologisch voedsel betaalbaar te maken. Dit alles zonder enige vorm van uitstoot maar juist het omgekeerde; het project absorbeert CO2 & NO2.

Ons beoogde project “Emission cleanup” is voor Nederland en de wereld een adequate oplossing om CO2 / NO2 neutraal te worden en balans te brengen tussen mens en natuur.

Het idee:

Het beoogde Emission cleanup farm wordt in eerste instantie voorzien van natuurlijk bos, om uitstervende plant en diersoorten de kans te geven zich te herstellen in een bescherm natuurgebied. Met het oog op een natuurlijke biodiversiteit, door bijvoorbeeld het plaatsen van bijenkorven en het aanplanten van bedreigde plantsoorten.

De Farm

In Nederland produceren veehouderijen al jarenlang een overmaat aan CO2 & NO2. Cijfers van deze sector van de broeikasgasuitstoot zijn: landbouw (3 megaton CO2-equivalent) wat vraagt om verandering.

Project Emission cleanup biedt een oplossing waarmee boeren of bedrijven in een andere vorm hun werkzaamheden kunnen voortzetten, op basis van duurzame ontwikkelingen. En de strijd kunnen aangaan tegen de overmaat aan geproduceerde CO2 & NO2 door op hele grote schaal CO2 & NO2 te reduceren!

De boerderij of tiny house en het bijbehorende land krijgen een transformatie, waarbij het land wordt verrijkt met bomen en olifantsgras. Het veeteeltbedrijf wordt omgebouwd tot akkerbouwbedrijf (kassen) hiermee kunnen ze duurzaam ecologisch voedsel produceren, en hiermee een gezond financieel bedrijf opbouwen.

3 productielijnen:

  • Productie biologisch voedsel (kassen)
  • Productie olifantsgras t.b.v. bio plastic (om regulier plastic te vervangen)
  • Productie van fruit en gewassen

Naast de boerderij staat een container batterij, bedoeld voor het opvangen van de grootschalige zonnepark energieproductie en windmolen gevestigd op het terrein. Op het dak van de kassen liggen transparante panelen, deze zijn gemaakt van speciale lichtdoorlatende zonnecellen hierdoor groeien planten sneller dan onder gewoon glas. Dat blijkt uit een onderzoek van wetenschappers van de Universiteit van Californië. De container batterij en is ter grootte van een halve of hele zeecontainer.

Groene energie

De windmolen heeft een hoogte van 30 meter hoog, geplaatst op het terrein. Met deze windturbine produceert u al gauw 30.000 kWh energie per jaar. Project Emission cleanup kan de opgeslagen energie die in de batterij containers opgeslagen zijn gebruiken om s’ avonds en nachts het complex van energie en verlichting te voorzien.

Led verlichting

Door de verlichting in de dag tijdens de donkere periodes van het jaar (november t/m maart) aan te zetten krijgen de bomen en gewassen meer licht om CO2 en stickstof te reduceren in vergelijking met de sobere dagen van het jaar. Het complex is technisch gezien stand-alone en maakt geen gebruik van het net energie. De energie kan gebruikt worden om het complex te voorzien van elektriciteit en ideaal voor het produceren van groente en fruit in de kassen om biologisch voedsel betaalbaar te maken.

Irrigatie systeem

Het groen gedeelte zijn eigen irrigatiesysteem dat het overtollige water opslaat in reservoirs onder de grond en kan gebruiken tijdens droogte en kan mogelijk ook ingezet kan worden als brandpreventiesysteem. Het systeem kan op afstand door middel van het GBS (gebouwbeheer systeem) worden aangestuurd. Het irrigatie systeem voorkomt ook dat door droogte de bomen minder CO2 opnemen.

Optimalisatie van het natuurlijke groeiproces:

De bomen en gewassen worden gekweekt met het oog op het optimalisatie van de natuurlijke groei. Dit begint bij de juiste voeding grond en het toevoegen van natuurlijke voedingsmiddelen in het water en extra licht.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat de bladeren van bomen openingen bevatten (stomata). Deze openingen reguleren de gasuitwisseling tussen de plant en de omgeving en beheersen het waterverlies door de grootte van de huidmondjes porie te veranderen. Wat blijkt is dat vogelzang de huidmondjes openend waardoor het blad optimaal ademend, en dit resulteert in optimale groei van de boom of het gewas. Door spiekers te plaatsen rondom het project Emission cleanup terrein waaruit vogelzang speelt optimaliseren we de groei van de bomen en gewassen. Door deze elementen in te zetten zal het resulteren in versnelde groei van de bomen en gewassen, met als uitgangspunt een betere opname van CO2 en stikstof.

Tot slot:

Ons idee Emission cleanup is dat voor jou, mij, de natuur, consument en het bedrijfsleven er allemaal baat bij hebben en daarmee in 2050 klimaatneutraal kunnen worden.  En dat is een win-win voor iedereen!