De Els boom

Je vindt els in het grootste deel van Europa, van Scandinavië tot de mediterrane landen en oostwaarts tot in de Kaukasus en het Oeralgebergte. Hij groeit normaal gesproken onder een hoogte van 1 000 m, hoewel hij voorkomt langs waterlopen tot 1 800 m in de bergen van Midden-Europa. Elzen zijn aangepast aan een breed temperatuurbereik, maar hebben behoorlijk wat water nodig om te gedijen. Omdat hun wortels goed zijn aangepast aan zeer natte bodems, groeien elzen voornamelijk op drassige drassige locaties, op rivieroevers en oevers van meren en op plateaus met een hoog bodemvochtgehalte