Toont alle 2 resultaten

Duurzame sieraden uit onze donatieshop zijn prachtige duurzame cadeaus voor hem of haar. Dankzij uw aankoop kunnen wij meer bomen planten en zo zorgen we samen voor een beter klimaat. Lees meer over Duurzame sieraden

Hier zijn verschillende manieren waarop duurzame sieraden een positieve bijdrage leveren aan het milieu

Vermindering van de impact van mijnbouw: Traditionele sieraden omvatten vaak de winning van edele metalen en edelstenen, wat zeer destructief kan zijn voor ecosystemen. Mijnbouwactiviteiten leiden vaak tot ontbossing, bodemerosie en watervervuiling, met negatieve gevolgen voor de lokale fauna en gemeenschappen.

Onze duurzame sieraden

maken daarentegen vaak gebruik van gerecyclede metalen en ethisch gewonnen stenen, waardoor de behoefte aan nieuwe mijnbouw wordt geminimaliseerd en de natuurlijke habitats worden behouden.

Verminderd gebruik van chemicaliën

De traditionele sieradenindustrie gebruikt vaak schadelijke chemicaliën bij de mijnbouw en verwerking van metalen en stenen. Cyanide en kwik, die vaak worden gebruikt in de goudwinning, kunnen de watervoorraden verontreinigen en het waterleven schaden. Duurzame sieradenpraktijken geven prioriteit aan niet-giftige processen en materialen, waardoor de uitstoot van gevaarlijke stoffen in het milieu wordt verminderd.

Lagere ecologische voetafdruk

De productie van duurzame sieraden omvat doorgaans milieuvriendelijke praktijken die de uitstoot van broeikasgassen verminderen. Ambachtslieden kunnen hernieuwbare energiebronnen gebruiken, afval minimaliseren en productietechnieken met lage impact gebruiken. De conventionele productie van sieraden kan daarentegen energie-intensief zijn, sterk afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen en aanzienlijke koolstofemissies genereren.

Tot slot over de sieraden

Bevordering van ethische arbeidspraktijken: Duurzame sieraden zorgen vaak voor eerlijke arbeidspraktijken en veiligere werkomstandigheden. Dit staat in contrast met de conventionele mijnbouw- en sieradenproductie, waar arbeidsuitbuitring en onveilige werkomstandigheden veel voorkomen. Ethische inkoop- en productienormen beschermen niet alleen het milieu, maar ondersteunen ook de mensenrechten en het welzijn van de gemeenschap.

Duurzame sieraden

Armband Plant een boom

25,00

Duurzame sieraden

Halsketting | Plant een boom

25,00