Nieuwe bomen planten in Nederland

De Plant Een Boom Organisatie heeft als doel om de komende 3 jaar in Nederland miljoenen bomen te planten. Het stoppen en keren van ontbossing is een van de meest effectieve manieren om een ​​gezond ecosysteem op aarde te creëren, om CO2 te verminderen. Het creëren van nieuwe bossen is wat we als mensheid zou moeten doen, zodat onze wonderbaarlijke wereld weer kan ademen. In samenwerking met diverse goede doelen kopen we particuliere gronden, en maken er een prachtig bos van. Zo zorgen we ervoor dat die velden en bomen beschermd blijven.

Lees meer over Plant een boom

Een boom planten en laten groeien kost tijd

Het PlantEenBoom.Org team bestaat uit een stel zeer gemotiveerde ondernemers die de toekomst van de planeet willen vergroenen door bomen te planten. Bomen zijn samen met de zeeën en oceanen de belangrijkste zuurstofbron van onze aarde, door bomen te planten kunnen we het CO2-niveau verlagen. Als toegewijd team dat echt iets wil doen aan de letterlijke vergroening van ons milieu, werken we voortdurend samen diverse partijen. Zo planten, groeien en beschermen onze bossen voor een betere en groenere toekomst! Doe mee met onze missie en laten wij samen de natuur een beetje teruggeven aangezien het ecosysteem ons al zoveel heeft gegeven.

Waarom is Plant Een Boom zo belangrijk?

Bomen zijn een van de belangrijkste zuurstofbron van onze aarde, door velen te planten kunnen we het CO2-niveau verlagen. Volgens wetenschappelijk onderzoek is herbebossing van bossen de beste oplossing om de opwarming van de aarde te reduceren en wellicht te stoppen. Daarom moeten we nu actie ondernemen. We zetten ons in, om de komende drie jaar vijf miljoen bomen te planten in Nederland. PlantEenBoom.Org koopt particuliere gronden en maken er een prachtig bos van.

We zorgen ervoor dat die velden en bomen worden beschermd.Als een Nederlandse start-up planten we (in het begin) de bomen in Nederland. Natuurlijk zetten wij ons volledig in om het woord te verspreiden en ons project uit te laten groeien tot een wereldwijde missie, in veel landen over de hele wereld bomen te planten. Het toegewijde team dat echt iets wil doen voor ons eigen milieu, werken we voortdurend samen met boswachters en planten we onze bomen voor een betere en groenere toekomst van Nederland. Doe mee met onze missie en laten we de natuur helpen door de balans weer terug te brengen op een groene manier.

Plant een boom voor morgen

Wilt u deel uitmaken van deze groene toekomst voor de lange termijn? Doe mee en laten we met z’n alleen zoveel mogelijk bomen planten. Wat we u bieden is transparantie, eerlijkheid en een betere toekomst met frisse lucht. Koop een kleine boom voor een groene toekomst! Help mee onze planeet weer te laten ademen door nu bomen te planten. Doe mee met onze missie en laten we er samen echt een groene toekomst van maken!

De wereld heeft meer nieuwe bomen nodig

De wereld heeft momenteel drie biljoen bomen en kan er kan gemakkelijk nog een biljoen meer herbergen. Bomen zijn een van de krachtigste instrumenten tegen een verslechtering van het klimaat. Door deze bossen te herstellen, kunnen we een eventuele temperatuurstijging onder controle houden. Vroeger hadden we ongeveer 6 biljoen bomen op aarde.

Tragisch genoeg hebben mensen de helft weg gekapt, dus er zijn nog nu naar schatting nog maar 3 biljoen bomen over. In een perfecte wereld zouden we al deze verloren bomen moeten terug planten. Maar we hebben ook land nodig waarop mensen kunnen leven en voedsel kunnen verbouwen. We kunnen dus bomen in Nederland planten en zo de wereld te helpen te herstellen. PlantEenBoom.Org streeft hier wel naar, wil graag wereldwijd nieuwe bomen planten.

Plant een boom voor de toekomst

Er is goed nieuws: recent onderzoek toont aan dat we misschien wel 1 biljoen bomen kunnen herstellen zonder te concurreren met landbouw en nederzettingen. Als deze miljoenen bomen eenmaal volgroeid zijn, kunnen deze nieuwe bossen tussen de 488 en 1012 miljard ton CO2 opvangen. Dat is ongeveer ¼ tot ⅓ van alle menselijke CO2-uitstoot tot nu toe (2,2 biljoen ton).Gelukkig is dat niet alles! Met het herstellen van bossen wordt veel meer bereikt dan alleen het klimaat aan te pakken.

Door ervoor te zorgen dat deze bossen zich herstellen, helpt dit ons het verlies te voorkomen van plant- en diersoorten die in deze bossen leven, vooral wanneer bossen 50% van al het leven op aarde onderdak biedt. Het regenereren van bossen kan ook de lokale waterkwaliteit verbeteren en de bodemerosie verminderen.

Plant een boom is in samenwerking met diverse grote goede doelen een grootschalig bos herstelproject met als doel een miljoenen bomen over de heel Nederland te planten. Bomen bieden zoveel voordelen voor ons dagelijks leven. Ze filteren en geven ons schone lucht, zorgen voor vers drinkwater, helpen de klimaatverandering tegen te gaan en creëren huizen voor duizenden soorten planten en dieren. Het planten van een miljard bomen kan helpen de aarde te redden van ontbossing, de verbetering in het geheel. Het is een groot aantal, maar wij geloven dat we het samen kunnen doen met uw hulp.

Voordelen van het planten van bomen

Het planten van bomen biedt tal van voordelen voor ons milieu en de samenleving. Ten eerste fungeren bomen als luchtzuiveraars van de natuur door koolstofdioxide, een belangrijke bijdrage aan de opwarming van de aarde, te absorberen en zuurstof vrij te geven. Ze verbeteren de luchtkwaliteit door schadelijke verontreinigende stoffen op te vangen en zorgen voor schaduw, waardoor het stedelijke hitte-eilandeffect wordt verminderd. Bomen voorkomen ook bodemerosie, bevorderen het behoud van water en vergroten de biodiversiteit door leefgebieden voor wilde dieren te bieden.
 

Bomen in stedelijk gebied

 
Bovendien kan de aanwezigheid van bomen in stedelijke gebieden het mentale en fysieke welzijn bevorderen, stress verminderen en de waarde van onroerend goed verhogen. Economisch gezien creëren de bosbouwsectoren banen en leveren ze grondstoffen voor verschillende producten. Over het geheel genomen is het planten van bomen een essentiële strategie voor het beperken van de klimaatverandering, het behoud van ecosystemen en het bevorderen van gezondere, duurzamere gemeenschappen.
 
Plant Een Boom Help Mee Nieuwe Bomen Aan Te Planten!Plant Een Boom heeft als doel om de komende drie jaar in Nederland vijf miljoen bomen te planten. Je eigen groene boom kopen, laten planten?