Het planten van bomen is snel naar voren gekomen als een schijnbaar eenvoudige manier om koolstofemissies op te vangen.

Iedereen vindt het leuk: milieuactivisten, politici en bedrijven dringen aan op een snelle uitbreiding van de herbebossingsinspanningen om de klimaatdoelstellingen te helpen bereiken.

Dit betekent bomen kweken – en veel van hen – met de verwachting dat ze koolstofdioxide zullen opvangen en opslaan en helpen voorkomen dat de wereld verder opwarmt dan de doelstelling van de Overeenkomst van Parijs van 3,6 graden Fahrenheit (2 graden Celsius) boven de pre-industriële temperaturen.

Onze bossen zijn het meest efficiënte natuurlijke systeem om koolstofdioxide (CO2) uit de atmosfeer te halen. Dit betekent dat gezonde bossen een krachtig instrument zijn om klimaatverandering te mitigeren en zich aan te passen.