Wat is CO2-compensatie?

Bij de verbranding van fossiele energiebronnen (bijv. steenkool, benzine, kerosine) komt koolstofdioxide (CO2) vrij in de atmosfeer. CO2 is verantwoordelijk voor het grootste percentage van de door de mens veroorzaakte broeikasgassen. Elke vervoerswijze die fossiele brandstoffen gebruikt om personen of goederen te vervoeren, genereert CO2-uitstoot. planteenboom.org neemt maatregelen om emissies te voorkomen en te verminderen. Op deze website kunnen mensen en bedrijven vrijwillige geldelijke bijdragen leveren aan klimaatbescherming.